Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο: Κάτι παραπάνω από ένα υγιείνο λίπος

Οι ευεργετικές επιδράσεις της μεσογειακής διατροφής στην ανθρώπινη υγεία και, ειδικότερα, στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, έχουν αποδοθεί κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητά της σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO). Ενώ το κύριο λιπαρό οξύ του, το ελαϊκό οξύ, θεωρείται σημαντικό για τις επιδράσεις αυτές, το EVOO έχει και άλλες βιολογικές ιδιότητες που εξαρτώνται ή ενισχύονται από άλλα δευτερεύοντα συστατικά αυτού του ελαίου. Αρχικά, οι μηχανισμοί που θεωρήθηκαν ως πιθανές αιτίες αυτής της καρδιοπροστατευτικής επίδρασης του EVOO βασίστηκαν στην επίπτωση στους λεγόμενους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου (ιδίως τα λιπίδια και η αρτηριακή πίεση). Ωστόσο, η υψηλή σχετική μείωση του επιπολασμού της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας δεν ήταν ανάλογη με τα περιορισμένα ευρήματα σχετικά με τη ρύθμιση αυτών των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου. Εκτός από αρκετές μελέτες που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω επιδράσεις, η τρέχουσα έρευνα σχετικά με την ευεργετική επίδραση του EVOO, και ιδίως σε συνδυασμό με μεσογειακή διατροφή, επικεντρώνεται στον καθορισμό των επιδράσεών του σε νεότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες, η πήξη, η συσσώρευση αιμοπεταλίων, η ινωδόλυση, η ενδοθηλιακή λειτουργία ή τα λιπίδια ή στη διαμόρφωση των καταστάσεων που προδιαθέτουν τα άτομα σε καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο ή ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Στην παρούσα ανασκόπηση, θα επικεντρωθούμε κυρίως στην ανασκόπηση των σημερινών στοιχείων σχετικά με τις επιδράσεις που ασκεί το EVOO σε εναλλακτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της μεταγευματικής λιπαιμίας ή της πήξης, μεταξύ άλλων, συζητώντας τον υποκείμενο μηχανισμό με τον οποίο ασκεί την επίδρασή του, καθώς και παρέχοντας μια σύντομη ανασκόπηση σχετικά με τις μελλοντικές κατευθύνσεις.